El consum responsable. Eina revolucionària?

El consum responsable és un tema interessant i de força actualitat que durant les dades nadalenques les companyes del 15-M de Mataró han posat sobre la taula. Al Grup “L’Albada Social” li agradaria fer una petita reflexió sobre la qüestió amb la voluntat d’aportar algún punt de vista diferent. Continua llegint