F.I.J.L.

El grup anarquista “L’Albada Social” forma part de la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertaries (F.I.J.L.) i per tant assumeix com a propia la seva declaració de Principis, Tàctiques i Finalitats:

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS TÀCTIQUES I FINALITATS DE LA FEDERACIÓ IBÈRICA DE JOVENTUTS LLIBERTARIES (FIJL).

La nostra Organització té per objectiu agrupar als joves de tots dos sexes, sense distinció d’ètnies ni color que sentin les inquietuds socials i el desig d’una superació que faci de l’ésser humà un ser social i individualment lliure i un igual davant els seus semblants. Per aconseguir-ho, aquesta agrupació lluitarà contra la propietat, el principi d’autoritat, l’Estat, la política, la religió i tots aquells poders que obstaculitzen la total emancipació de l’ésser humà.

Contra la Propietat: Perquè és una injustícia inhumana el que una persona posseeixi la riquesa produïda per altres persones o la terra que només a la humanitat pertany, i és un atribut per a la societat, tan important com la vida ho és per a l’individu. Perquè té el seu origen en una violenta i criminal despulla del més fort contra el més feble, creant l’odiosa existència dels paràsits de la societat, que no tenen una altra missió social que la de viure del treball aliè, mitjançant l’explotació i misèria dels altres. Perquè crea el capitalisme i estableix la llei del salari, que condemna a l’ésser humà a una permanent esclavitud econòmica i als vaivens de la desequilibrada economia.

Contra el Principi d’Autoritat: Per suposar aquesta la relaxació de la personalitat humana en sotmetre unes persones a la voluntat d’unes altres, despertant en elles instints que li predisposen a la crueltat i indiferència davant el dolor d’un semblant; i per ser l’autoritat l’instrument que serveix per sotmetre per la violència a l’individu als interessos de la propietat.

Contra l’Estat: Perquè coarta el lliure i normal desenvolupament de les activitats ètiques, filosòfiques i científiques dels pobles; i per ser el fonament bàsic que manté el principi d’autoritat i defensa la propietat mitjançant els cossos armats, la policia, la magistratura i la presó. Perquè manté a l’exèrcit, la missió destructora de la qual és inhumana en llançar uns pobles contra uns altres, destruint els sentiments de sociabilitat i solidaritat propis de l’ésser humà, per convertir-se en mitjà de dominació dels pobles forts contra els febles.

Contra la Política: Perquè, entenent política com a activitat exercida pels polítics en el si de l’Estat per obtenir privilegi i poder, aquesta pressuposa l’anul·lació de la persona, ja que, lliurant la voluntat pròpia a una altra estranya, es desvirtuen els interessos col·lectius per una falsa majoria parlamentària. La política és el mitjà que empra el vigent sistema de dominació (la democràcia representativa al servei de les oligarquies i el Capital) per legitimar els interessos de la propietat i les lleis en la seva tasca de recolzament i defensa de l’Estat.

Contra les Religions: Perquè atempten contra el lliure pensament, creant una jerarquia moral que predisposa a admetre sense protesta tota tirania i desvirtuen les relacions socials pel terror i el fanatisme, negant  la raó i el progrés científic.

Contra altres formes de Poder: Contra tot tipus de prejudicis racials, sexuals o de qualsevol altra condició que impedeixin el desenvolupament lliure i en igualtat dels éssers humans. Contra les estructures que deriven de l’Estat i el Capital creades per a un millor sosteniment del Sistema, que suposen el sacrifici de la Llibertat individual i col·lectiva en pro d’una delegació cap a persones suposadament més qualificades que pretenen representar-nos, tals com a partits i sindicats reformistes. Contra les jerarquies de tota índole.

ELS NOSTRES PRINCIPIS

La Llibertat: Entesa com el desenvolupament natural, sense condicions de tots ser nascut, actuant atenent als dictats de la seva pròpia consciència i voluntat amb independència per pensar, expressar-se i actuar. És, per tant, la negació de qualsevol forma d’autoritat que sotmet moral i materialment. Aquesta idea de Llibertat porta implícites:

La Igualtat: De tots els éssers vius, a tots els nivells, per la qual cosa les relacions han de basar-se en el lliure consentiment i la possibilitat de revocar els acords. Perquè les relacions siguin lliures i justes no pot existir la propietat privada doncs aquesta manté i és font de totes les desigualtats. Redistribuint i reorganitzant la producció, s’eliminarien els braços ociosos d’aquesta societat. Col·lectivitzant la propietat i posant a la disposició dels productors la terra i els instruments de treball, les relacions econòmiques serien igualitàries perquè buscarien satisfer les necessitats de la comunitat, no enriquir-se; com ocorre en el Sistema capitalista, que busca, per sobre de tot, el benefici econòmic d’unes poques persones. El concepte d’igualtat és contrari a tota idea de nació o pàtria, les fronteres són un invent dels Estats per salvaguardar els seus interessos, crear conflictes i desigualtats absurdes entre les persones.

La Solidaritat i el Suport Mutu: Com a forma de vida en contra de la competitivitat i l’explotació d’uns sobre uns altres. La Solidaritat com a principi que sosté les relacions socials i mitjà per resoldre possibles conflictes, respectant les diferències, la llibertat individual i el benefici col·lectiu. Practicant el suport recíproc i la sinceritat en totes les relacions. Combatem les divisions socials de classes formades sobre el privilegi d’unes persones sobre unes altres. Ens mostrem contraris a les idees de les religions amb les seves supersticions, als desequilibris ecològics, la medicina intoxicant i al menyspreu a la resta dels animals i éssers, sent defensors de la lliure sexualitat i contraris a la dominació d’un sexe sobre un altre. Som contraris als Sistemes d’educació jeràrquics i competitius; defensem la Pedagogia Llibertària.

LES NOSTRES TÀCTIQUES

Les finalitats no justifiquen els mitjans, aquests només poden aplicar-se en funció dels seus principis. Entenem tàctiques com els nostres principis desenvolupats en tots els ordres de vida social, procés aquest que constitueix la Revolució Social. Tots els moviments socials que han pretès canvis, ho han intentat assumint el poder, demostrant que cada vegada que un salvador, un partit o un comitè es posen a legislar, hereten els mateixos vicis i problemes. Per això l’Anarquisme rebutja el poder. No forma partits per aconseguir-ho, no recolza candidats, no forma exèrcits ni guerrilles a favor de cap governant. S’oposa a tot Sistema parlamentari, feixista o comunista i no col·labora amb cap. És el seu únic lloc l’oposició al poder. L’Anarquisme pretén afeblir-ho conscienciant a la gent de la seva inutilitat i inculcant la idea que es pot funcionar al marge d’ell, pel que crea escoles, sindicats, comunes, col·lectivitats i altres grups que existeixen sense el suport de l’Estat. L’Anarquisme no s’integra en les institucions, no es legalitza, no participa en ajuntaments, parlaments, comitès ni universitats, demostrant els seus ideals en funcionar organitzant la seva pròpia existència. A més, els anarquistes no tenim capdavanters ni funcionaris buròcrates, ni paguem a ningú perquè treballi per nosaltres. Tampoc rebem subvencions. Per tant, desenvolupem la nostra activitat voluntàriament. Per això nostres tàctiques són:

L’Acció Directa: És l’actuació permanent sense intermediaris. La persona s’enfronta directament amb els seus problemes, prenent les regnes de la seva vida sense interferències, desenvolupant així la seva capacitat d’autodefensa, vivint conscientment. Estem en contra del conformisme, ja que impedeix l’acció directa creant passivitat i despreocupació. No usem els mecanismes que empra el poder, promulguem l’abstenció activa electoral perquè votar és un acte d’irresponsabilitat, en deixar en mans d’altres la decisió sobre els problemes fonamentals de la vida social, i a més es legitima el principi de poder. El nostre objectiu no és conquistar el poder polític, sinó destruir-ho, per la qual cosa no col·laborem amb l’Estat, i creiem que entrar en el Sistema implica acceptar les seves premisses. L’acció directa no implica necessàriament acció violenta. D’aquesta forma ens defensem dels mitjans que utilitzen l’Estat i les classes privilegiades per impedir i neutralitzar la nostra rebel·lió. El nostre propòsit és la consecució d’un equilibri social sense Estat, i, per aconseguir-ho, rebutgem qualsevol imposició governamental, així com participar en qualsevol guerra generada pel capital i l’Estat. Advoquem pel desmantellament de les presons, reformatoris i manicomis; defensem el dret que ningú governi les nostres vides i l’ocupació d’espais on puguem posar en pràctica els nostres principis llibertaris. Enfront de les agressions i humiliacions al fet que ens sotmet el capital, recolzem les lluites obreres de matís anarcosindicalista.

La Propaganda pel Fet: És difondre l’ideal anarquista amb les nostres accions diàries. És practicar una ètica anarquista en les relacions de la nostra vida quotidiana en les quals sigui possible, demostrant la rebel·lia i l’oposició al sistema establert mitjançant la nostra conducta. Defensem una confrontació permanent mitjançant atacs a tota persona, institució o símbol que coarti la llibertat de les persones.

La Cultura: Divulgar la Cultura anarquista a través d’escrits, publicacions i donant a conèixer l’art, la literatura, la música ácrates, així com fomentant els ateneus llibertaris, ràdios lliures, centres socials…

La Federació: És la unió voluntària en igualtat que assegura l’autodeterminació. D’aquesta manera se sumen forces i se suprimeixen privilegis. Neguem els països i les seves fronteres i lluitem contra tot tipus d’imperialismes i colonialismes. La federació funciona de forma assembleària, sense jerarquies, de manera que ningú pugui estar per sobre de ningú. Els diferents grups que formin una federació són lliures per unir-se o separar-se d’ella. La forma de prendre acords és per unanimitat, no existeix el vot. D’aquesta manera, se suprimeix la dominació de les majories sobre les minories i viceversa. Som conscients que la federació en si no és anarquista. Només entesa en un marc ideològic llibertari es converteix en una tàctica per estendre la lluita no només a la mera actuació del grup, així com la forma d’organitzar les relacions entre les cèl·lules d’una nova societat. És per tant el federalisme un aspecte clau de l’anarquisme social, és el ciment que uneix l’organització.

LES NOSTRES FINALITATS

La nostra finalitat és que les idees anarquistes incideixin en la societat de tal manera que es recuperi la consciència social, així com la consciència de la classe treballadora, que entenem està basada a comprendre la situació d’explotació en la qual ens veiem sotmesos sota el sistema actual. Aquesta comprensió de la nostra situació d’explotats i oprimits es veu complementada amb els mecanismes a aplicar perquè aquesta situació desaparegui i es pugui aconseguir un equilibri en les relacions de les persones entre elles i amb l’entorn. Són aquests mecanismes els principis i tàctiques anarquistes.

Es pot dir, per tant que la nostra finalitat és aconseguir una societat basada en la llibertat, la igualtat i la solidaritat entre les persones. Anomenem aquesta societat Comunisme Llibertari, que és l’únic model d’organització social que ens permet un equilibri amb la naturalesa, així com un desenvolupament social basat en els principis anarquistes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s